اپلیکیشن
حضور و غیاب آنلاین
تایمزی

Clocking application

t i m e z y

اپلیکیشن حضور و غیاب آنلاین تایمزی

Clocking application

t i m e z y

چرا اپلیکیشن تایمزی

نرم افزار حضور و غیاب تایمزی به همراه دستگاه بی سیم خود راهکاری مناسب برای کسب و کارهایی است. که می خواهند با هزینه کم و به سهولت، ورود و خروج پرسنل خود را کنترل کنند.
به کمک نرم افزار حضور و غیاب تایمزی بدون برخورد اثر انگشت کارمندان با دستگاه، کنترل تردد آنها در گوشی شما ثبت خواهد شد.

چرا اپلیکیشن تایمزی

نرم افزار حضور و غیاب ابری تایمزی راهکاری مناسب برای کسب و کارهایی است که می خواهند کارمندان خود را با هزینه کم و به آسانی مدیریت نمایند.

استفاده از اپلیکیشن تایمزی باعث افزایش بهره وری و راندمان کاری و بهبود نظم و انضباط پرسنل می گرددvirgool

امکانات تایمزی

عدم نیاز به تهیه ی سرور

تردد با لوکیشن و دستگاه بلوتوث

قابلیت پردازش چهره هنگام ثبت تردد

تعریف سلسله مراتب سازمانی

مدیریت کارتابل مدیران

تعریف انواع شیفت و تقویم کاری

تعریف انواع قوانین کاری

گزارشات مدیریتی

امکانات تایمزی

دانلود اپلیکیشن تایمزی

اپلیکیشن تایمزی را با توجه به مدل موبایل خود دانلود کنید.

اسکرول به بالا