نرم افزار حضور و غیاب آنلاین

تایمزی

7 روز تست رایگان

نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب تایمزی به همراه دستگاه بی‌سیم خود راهکاری مناسب برای کسب و کارهایی است. که می‌خواهند با هزینه کم و به سهولت، ورود و خروج پرسنل خود را کنترل کنند.
به کمک نرم افزار حضور و غیاب آنلاین تایمزی بدون برخورد اثر انگشت کارمندان با دستگاه، کنترل تردد آنها در گوشی شما ثبت خواهد شد.

کاربرد نرم افزار حضور و غیاب تایمزی

شرکت های متوسط

شرکت های متوسط

استارت آپ ها

استارت اپ ها

فروشگاه و اصناف

فروشگاه ها و اصناف

شرکت های چند شعبه ای

شرکت های چند شعبه‌ای

نرم افزار حضور و غیاب

اپلیکیشن حضور و غیاب آنلاین

اپلیکیشن حضور و غیاب تایمزی

اپلیکیشن حضور و غیاب آنلاین

اپلیکیشن تایمزی را با توجه به مدل تلفن همراه خود دانلود کنید.