نرم افزار حضور و غیاب
مدیریت حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب رایگان بدون نیاز به دستگاه

از گذشته تا به امروز، همه سازمان ها اهمیت زیادی به نظم و وقت شناسی کارکنان خود می دادند. سال های متمادی حضور و غیاب کارکنان با ثبت ساعت ورود و خروج در یک دفتر مخصوص ثبت می شد. اما

ادامه مطلب »
Call Now Button