حضور و غیاب

۳ دلیل اهمیت حضور و غیاب

انواع مختلف مشاغل برای ارائه محصولات و خدمات به مشتریان ایجاد می شوند. اکثر این مشاغل برای تولید، مدیریت و تحویل این خدمات و محصولات به حضور کارمندان متکی هستند. به همین دلیل است که حضور و غیاب کارمندان برای ارزیابی عملکرد سازمان بسیار اهمیت دارد. نیروی کار معمولا ۳۰ تا ۵۰ درصد از کل …

۳ دلیل اهمیت حضور و غیاب Read More »