آموزش گام به گام اپلیکیشن تایمزی

ثبت نام

ابتدا کاربران باید با توجه به مدل گوشی نسخه مورد نیاز را دانلود و نصب نمایند.
در بخش ثبت نام طرح مورد نظر را انتخاب و اطلاعات مربوط به ادمین حضور و غیاب را وارد نمایید. بعد از دریافت و تایید کد احراز هویت به مرحله بعد بروید.
در این مرحله تقویم کاری، سپس قانون کاری مجموعه خود را تعریف کنید. برای تعریف تقویم و قانون می توانید به آموزش این بخش ها مراجعه کنید. همچنین می توانید تقویم و قانون تعریف نکنید، فقط اسم آنها را انتخاب کرده و از این مرحله رد شوید. قابلیت تعریف و ویرایش این موارد در داخل اپلیکیشن هم وجود دارد.
اکنون مجموعه یا کسب و کار شما ثبت شده است.

کد
درج اطلاعات
طرح
لاگین